Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 33-47
Sammanträdesdatum: 2018-05-09
Protokollets justerades:2018-05-23
Anslagets uppsättande: 2018-05-24
Anslagets nedtagande: 2018-06-15
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Regionservice §§ 26-42
Sammanträdesdatum: 2018-04-25
Protokollets justerades:2018-05-23
Anslagets uppsättande: 2018-05-24
Anslagets nedtagande: 2018-06-15
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Driftnämnden Närsjukvård arbetsutskott §§ 1-2
Sammanträdesdatum: 2018-05-23
Protokollet justerades: 2018-05-23
Anslagets uppsättande: 2018-05-24
Anslagets nedtagande: 2018-06-15
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan 12, Varberg
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 158-173
Sammanträdesdatum: 2018-05-15
Protokollets justerades:2018-05-22
Anslagets uppsättande: 2018-05-23
Anslagets nedtagande: 2018-06-13
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Samordningsförbundet Halland
Sammanträdesdatum: 2018-04-27
Anslagets uppsättande: 2018-05-22
Anslagets nedtagande: 2018-06-12
Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun
Kontaktperson: Samuel Grahn

Driftnämnden Närsjukvård §§ 43-54
Sammanträdesdatum: 2018-04-26
Protokollet justerades: 2018-05-18
Anslagets uppsättande: 2018-05-21
Anslagets nedtagande: 2018-06-12
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan 12, Varberg
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 25-39 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08
Protokollet justerades: 2018-05-16
Anslagets uppsättande: 2018-05-17
Anslagets nedtagande: 2018-06-08
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 26-37
Sammanträdesdatum: 2018-04-26
Protokollet justerades: 2018-05-15
Anslagets uppsättande: 2018-05-16
Anslagets nedtagande: 2018-06-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Regionstyrelsen §§ 85-96
Sammanträdesdatum: 2018-05-02
Protokollet justerades: 2018-05-15
Anslagets uppsättande: 2018-05-16
Anslagets nedtagande: 2018-06-06
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 196-213
Sammanträdesdatum: 2018-04-17
Protokollet justerades: 2018-05-15
Anslagets uppsättande: 2018-05-16
Anslagets nedtagande: 2018-06-06
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Hylte §§ 31-40
Sammanträdesdatum: 2018-04-19
Protokollet justerades: 2018-05-13
Anslagets uppsättande: 2018-05-14
Anslagets nedtagande: 2018-06-05
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Karina Andersson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 120-130
Sammanträdesdatum: 2018-04-10
Protokollet justerades: 2018-05-09
Anslagets uppsättande: 2018-05-11
Anslagets nedtagande: 2018-06-01
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 131-145
Sammanträdesdatum: 2018-04-17
Protokollet justerades: 2018-05-09
Anslagets uppsättande: 2018-05-11
Anslagets nedtagande: 2018-06-01
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Lokala nämnden Laholm §§ 17-26
Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Protokollet justerades: 2018-05-08
Anslagets uppsättande: 2018-05-09
Anslagets nedtagande: 2018-05-31
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §32, omedelbar justering
Sammanträdesdatum: 2018-05-08
Protokollet justerades: 2018-05-08
Anslagets uppsättande: 2018-05-08
Anslagets nedtagande: 2018-05-30
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden kultur och skola §§ 25-37
Sammanträdesdatum: 2018-04-26
Protokollet justerades: 2018-05-07
Anslagets uppsättande: 2018-05-08
Anslagets nedtagande: 2018-05-30
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 136-149
Sammanträdesdatum: 2018-04-24
Protokollet justerades: 2018-05-07
Anslagets uppsättande: 2018-05-08
Anslagets nedtagande: 2018-05-29
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 214-238
Sammanträdesdatum: 2018-04-24
Protokollet justerades: 2018-05-07
Anslagets uppsättande: 2018-05-08
Anslagets nedtagande: 2018-05-29
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 30-40
Sammanträdesdatum: 2018-04-27
Protokollet justerades: 2018-05-07
Anslagets uppsättande: 2018-05-08
Anslagets nedtagande: 2018-05-30
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 146-157
Sammanträdesdatum: 2018-04-24
Protokollet justerades: 2018-05-02
Anslagets uppsättande: 2018-05-02
Anslagets nedtagande: 2018-05-22
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Lokala nämnden Varberg §§ 30-40
Sammanträdesdatum: 2018-04-16
Protokollet justerades: 2018-04-27
Anslagets uppsättande: 2018-04-30
Anslagets nedtagande: 2018-05-23
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Carina Andersson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 125-135
Sammanträdesdatum: 2018-04-17
Protokollet justerades: 2018-04-27
Anslagets uppsättande: 2018-04-30
Anslagets nedtagande: 2018-05-22
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson