Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Lokala nämnden Falkenberg §§ 1-18
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Protokollet justerades: 2018-02-14
Anslagets uppsättande: 2018-02-15
Anslagets nedtagande: 2018-03-09
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 35-43
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Protokollet justerades: 2018-02-14
Anslagets uppsättande: 2018-02-15
Anslagets nedtagande: 2018-03-08
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 38-50
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Protokollet justerades: 2018-02-14
Anslagets uppsättande: 2018-02-14
Anslagets nedtagande: 2018-03-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 66-90
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Protokollet justerades: 2018-02-14
Anslagets uppsättande: 2018-02-14
Anslagets nedtagande: 2018-03-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 39-65
Sammanträdesdatum: 2018-01-30
Protokollet justerades: 2018-02-14
Anslagets uppsättande: 2018-02-14
Anslagets nedtagande: 2018-03-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 23-37
Sammanträdesdatum: 2018-01-23
Protokollet justerades: 2018-02-14
Anslagets uppsättande: 2018-02-14
Anslagets nedtagande: 2018-03-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Halmstad §§ 1-15
Sammanträdesdatum: 2018-02-07
Protokollet justerades: 2018-02-13
Anslagets uppsättande: 2018-02-14
Anslagets nedtagande: 2018-03-08
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 24-34
Sammanträdesdatum: 2018-01-23
Protokollet justerades:  2018-02-13
Anslagets uppsättande: 2018-02-13
Anslagets nedtagande: 2018-03-06
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 14-23
Sammanträdesdatum: 2018-01-16
Protokollet justerades:  2018-01-31
Anslagets uppsättande: 2018-02-01
Anslagets nedtagande: 2018-02-23
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 1-13
Sammanträdesdatum: 2018-01-09
Protokollet justerades:  2018-01-31
Anslagets uppsättande: 2018-02-01
Anslagets nedtagande: 2018-02-23
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa arbetsutskott §§ 3-4
Sammanträdesdatum: 2018-01-30
Protokollet justerades: 2018-01-30
Anslagets uppsättande: 2018-01-31
Anslagets nedtagande: 2018-02-22
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa arbetsutskott §§ 1-2
Sammanträdesdatum: 2018-01-30
Protokollet justerades: 2018-01-30
Anslagets uppsättande: 2018-01-31
Anslagets nedtagande: 2018-02-22
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 1-2
Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Protokollet justerades: 2018-01-29
Anslagets uppsättande: 2018-01-30
Anslagets nedtagande: 2018-02-20
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg
Kontaktperson: Sabine Hansson