Arbetsstipendium

Region Halland utlyser arbetsstipendium för 2017, utvecklingsmålet för stipendierna är att professionella kulturskapare ska ha möjlighet att bo och verka i Halland. De ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete.

Arbetsstipendier delas ut till enskilda personer som är bosatta och verksamma i Halland. Det ska delas ut till yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden, dock inte till personer under grundutbildning och inte heller till amatörer.

Arbetsstipendierna utlyses en gång per år, de beslutas av driftnämnd Kultur och skola och delas ut vid en ceremoni på driftnämndens sammanträde i augusti (ursprungligt datum var maj/juni).

På grund av högt söktryck för arbetsstipendier så har datum för utdelning och ceremoni 2017 senarelagts till Driftnämnd Kultur och skolas sammanträde i augusti. Antalet ansökningar för årets omgång är 84 stycken.

Ansökningsomgången öppnar 1 februari 2017 och sista ansökningsdag är 1 mars 2017.

Vad är syftet med stipendiet?

Stipendiet är ett allmänt stöd för fördjupad konstnärlig yrkesverksamhet. Stipendiet ska göra det möjligt för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Fördjupad konstnärlig utveckling kan avse:

  • Arbete (arbets- och levnadsomkostnader under en begränsad arbetsperiod
    arbetslokaler eller inköp i utrustning och material).
  • Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet).
  • Resa, som en del i det konstnärliga arbetet och/eller för att skapa internationella kontakter och utbyten.

Stipendiet avser inte konstnärlig grundutbildning vid till exempel konstnärlig högskola. Inte heller räknas utbildning på masternivå.

Vem kan söka?

Stipendiet är individuellt. Det avser yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik, litteratur, slöjd och konsthantverk och teater – regissörer, översättare, konsthantverkare, serietecknare, ljudkonstnärer, performanceartister och många fler.

Den sökande är en enskild frilansande konstnär utan tillsvidare anställning (alternativt att den sökande är tjänstledig), stadigvarande bosatt/folkbokförd i Halland och/eller med huvudsaklig konstnärlig verksamhet i Halland.

Stipendiet kan endast erhållas för ett år i rad. Det ska ske ett intervall på minst ett år innan det kan sökas igen.

Hur söker man och vad ska ansökan innehålla?

Ansökningar tas emot per e-post och post. Endast Region Hallands ansökningsblankett kommer att godtas.

Ansökningsomgången öppnar 1 februari och sista ansökningsdag är 1 mars.

Fyll i och spara ner blanketten på din dator och bifoga den sedan i ett mejl. (Om du använder surfplatta eller telefon behöver du ha ett program för ordbehandling). Den digitala ansökan ska senast den 1 april kompletteras med en signerad papperskopia.

Ansökningar per e-post skickas till:

regionen@regionhalland.se

Ansökningar per post skickas till:

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad.

För ansökningar som skickas per post gäller datum på poststämpel.

Efter sista ansökningsdagen avvisas alla ansökningar som inte är diarieförda eller poststämplade denna dag. Mottagandet av ansökningar bekräftas.

Till ansökningarna ska även bifogas:

  • Personbevis, där det framgår var man är född, och var man bor. (Personbevis för fondansökan/stipendium).
  • Meritförteckning och arbetsprover.
  • Anställningsförhållanden.

Får en ansökan kompletteras efter sista ansökningsdagen?

Region Halland tillåter att man kompletterar sin ansökan inom närmsta veckan efter sista ansökningsdag om detta meddelas innan sista ansökningsdagen. Dock måste rätt ansökningsblankett vara inlämnad i tid.

Hur mycket pengar kan man få?

Antal stipendier kan variera över åren. Stipendiebeloppen kan variera mellan olika mottagare. Budget för stipendierna antas årligen. För arbetstipendier 2017 har totalt 200 000 kr avsatts.

För 2017 års arbetsstipendier är 50 000 kr det högsta belopp som kan beviljas per stipendium.

Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen skriftlig redovisning. Region Halland ser dock att någon form av återkoppling sker.