Art Inside Out

En ny halländsk kulturinstitution startade sin verksamhet 2016: Art Inside Out – en mötesplats för konstnärliga processer inom alla genrer och konstformer. Art Inside Out bygger på residens och drivs av de halländska kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm tillsammans med Region Halland.

Intryck utifrån – uttryck inifrån

Konstnärer bjuds in att under en period arbeta med sitt skapande i residens på plats i Halland. De erbjuds också stöd, till exempel finansiering, boende och arbetslokaler. Nya sammanhang uppstår i möten mellan invånare, publik, kulturskapare och platser. Varje residens är unikt och utformas efter lokala förutsättningar och önskemål.

Art Inside Out, www.artinsideout.seVerksamheten syftar till att stimulera konstnärlig utveckling genom att öka produktionsmöjligheterna inom olika konstformer. Detta kommer sedan invånare och besökare i Halland till del på olika sätt genom publika evenemang.

Art Inside Out kompletterar de få kulturinstitutioner som finns i Halland och bidrar till att ge kulturskaparna influenser och nya sammanhang att verka i, samtidigt som invånarna får delta i konstnärliga processer och upplevelser.

Att produktionen sker i Halland leder till en mängd kringaktiviteter som olika workshoppar, föreläsningar, samtal och master classes. Med den nya institutionen blir inte bara Halland rikare på kultur, det kommer hela Sverige till del.