FoU Halland - Medicinsk information och bibliotek

Biblioteken i Region Halland ger service till personal, patienter, närstående samt studerande inom ämnen relaterade till hälso-och sjukvård.

Medicinsk Information och Bibliotek har ett nära samarbete med övriga två enheter inom FoUU. Vi medverkar i ST-läkarutbildningen och vid forskningsmetodikkurser samt utbildning i referens-hanteringssystemet RefWorks.

 

Vi erbjuder individuell handledning och platsbesök
Vi erbjuder individuell handledning vid databassökning och hjälp att ta fram material som behövs för utveckling och forskning. Det finns ett antal studieplatser med tillgång till datorer och därmed tillgång till vårt e-bibliotek. WiFi finns tillgängligt.

Biblioteken på Intranätet
Åtkomst till tidskrifter, e-böcker, databaser och referenshanteringssystem får du genom Regionens intranät. Är du anställd på en privat vårdcentral kommer du åt informationen via Extranätet.
Som anställd i Region Halland kan du ansöka om ett konto i Proxive där du får tillgång till våra e-resurser utanför regionens IP.


Biblioteken finns på Hallands sjukhus i Halmstad och i Varberg
Öppettiderna är  måndag- fredag kl. 12.00-15.00.


Sök information i EDS
Regionens (e) böcker, tidskrifter, artiklar ur databaser

Sök information i våra bibliotekskataloger


Ansvarig: Jonathan Pearman ; Avdelningschef