Resurscentrum för kommunikation Dako

Har du svårt att skriva med papper och penna eller har du svårt att tala så att andra förstår? Då kan det finnas skäl för dig att vända dig till oss på Resurscentrum för kommunikation.

På Dako finns tre verksamheter:

  • Hjälpmedel för kommunikation:
    Dako fungerar som resurs till förskrivare vid utprovning av t ex samtalsapparat, styrsätt till dator, rättstavningsprogram, stamningshjälpmedel. För att få hjälp från Dako krävs remiss från logoped, arbetsterapeut eller synpedagog.
  • Hjälpmedel för alternativ telefoni:
    På Dako arbetar förskrivare av t ex texttelefon och bildtelefon. För att få hjälp med detta krävs remiss från audionom, arbetsterapeut eller logoped.
  • Datatek:
    På Datateket kan barn och vuxna med funktionsnedsättning prova styrsätt och datorprogram. Programmen på Datateket riktar sig till personer som inte kan läsa och skriva. Till Datateket kommer du via egenremiss.

Ny remissgång Kommunikation

Från och med 1 januari provar vi ett nytt sätt att skicka ärenden till oss. Du kommer då att få lägga in ditt ärende som en arbetsorder i Websesam. Se Information till förskrivare i vänsterspalten för mer information.

Kom ihåg att du fortfarande alltid kan ringa, maila eller prata med oss, se Kontakta oss i vänsterspalten.

Kurser & Workshop

Vårens workshop blir i Varberg 15 mars 2018. Anmäl dig redan nu!

Vi anordnar kurser och workshops för förskrivare av kommunikationshjälpmedel samt erbjuder kurser och informationsdagar för andra personer i de funktionshindrades omgivning.
Vi följer utvecklingen på kommunikationsområdet.

inPrint 3

Det populära programmet inPrint har kommit i en ny version. Vi erbjuder kostnadsfria kurser i inPrint 3 för förskrivare. För personal i till exempel Daglig verksamhet eller skola ordnar vi kurser mot en ringa kostnad. Kontakta oss offert.