Resurscentrum för kommunikation Dako

Har du svårt att skriva med papper och penna eller har du svårt att tala så att andra förstår? Då kan det finnas skäl för dig att vända dig till oss på Resurscentrum för kommunikation.

På Dako finns tre verksamheter:

  • Hjälpmedel för kommunikation:
    Dako fungerar som resurs till förskrivare vid utprovning av t ex samtalsapparat, styrsätt till dator, rättstavningsprogram, stamningshjälpmedel. För att få hjälp från Dako krävs remiss från logoped, arbetsterapeut eller synpedagog.
  • Hjälpmedel för alternativ telefoni:
    På Dako arbetar förskrivare av t ex texttelefon och bildtelefon. För att få hjälp med detta krävs remiss från audionom, arbetsterapeut eller logoped.
  • Datatek:
    På Datateket kan barn och vuxna med funktionsnedsättning prova styrsätt och datorprogram. Programmen på Datateket riktar sig till personer som inte uppnått läs- och skrivmognad. Till Datateket kommer du via egenremiss.

Kurser & Workshop

Vi anordnar kurser och workshops för förskrivare av kommunikationshjälpmedel samt erbjuder kurser och informationsdagar för andra personer i de funktionshindrades omgivning.

Vi följer utvecklingen på kommunikationsområdet.

Medarbetare & Lokaler

Inom Dako finns arbetsterapeut, logoped, pedagog och tekniker. Vi har ett nära samarbete med hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum. Vi har lokaler i Halmstad och Varberg, men har hela länet som arbetsfält.