Doc Out West - Utvecklingsprogram för dokumentärfilmare

Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 kr. Nu söker vi dig som är i färd med att göra din nästa film!

Utvecklingsprogram för dokumentärfilmare. Doc Out West.

Om Doc Out West

I Doc Out West får de utvalda filmarna (två från respektive region) möjlighet att träffas och knyta kontakter och nätverka med varandra och samtidigt i workshops, övningar och samtal möta etablerade filmare. Detta görs i samband med tre träffar under hösten 2018, en i varje region. Då ges du som filmare möjlighet att utveckla din egen filmidé i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjuden föreläsare/processledare.

Inbjudna filmare

Till varje mötestillfälle finns inbjudna filmare som fungerar som samtals- eller processledare under detta mötestillfälle. De skapar övningar och handleder deltagarna i programmet efter den modell som passar dem själva. Utifrån egna erfarenheter delar de med sig tankar om hur man förvaltar och fördjupar sin idé, hittar finansiärer och når ut med sin film på internationella festivaler.

Vi kan nu stolt presentera namnen på dessa filmskapare. Johanna St Michaels, Guro Ekornholmen och Anna Weitz. De tre filmarna kommer att fokusera på olika delar av utvecklingsprocessen och initiera utforskande processer tillsammans med de utvalda deltagarna och såklart dela med sig av sina egna erfarenheter av filmproduktion.

Guro Ekornholmen, Anna Weitz och Johanna St Michaels.

Guro Ekornholmen är utbildad regissör och arbetar även som handledare för kort- och dokumentärfilmer på Mediefabrikken i Norge. Mediefabrikken arbetar med att utveckla unga filmskapare och underlättar utvecklingen av deras projekt, från idé till slutlig film.

Anna Weitz har bl a har producerat Guldbaggevinnarna ”Silvana – väck mig när du vaknat” och ”Förvaret”. Hon kommer att guida deltagarna i det dokumentära produktions- och distributionslandskapet.

Johanna St Michaels står bakom bl a kritikerrosade ” Penthhouse North” och är aktuell med ”The Inertia Variations”, en film om The The - Matt Johnson. Hon kommer att lyfta etiska frågor som uppstår i mötet med dem du skall filma.

Schema Doc Out West 2018

  • 31 augusti-1 september: Möte i Göteborg med Johanna St Michaels.
  • 19-20 oktober: Möte i Värmland med Guro Ekornholmen.
  • 30 november- 1 december: Möte i Halland med Anna Weitz.
  • Januari-februari 2019: Under Göteborg Filmfestival i februari 2019 arrangeras under en kväll ett avslutande möte.

Närvaro på samtliga möten är obligatoriskt, så var säker på att du kan alla ovanstående datum innan du ansöker.

Kostnad:

Utvecklingsprogrammet är avgiftsfritt (vissa fika- och måltidskostnader kan förekomma).

Stipendium:

Kopplat till utvecklingsprogrammet Doc Out West finns ett stipendium på 10 000 kr. Stipendiet erhålls av de deltagare som blir antagna och väljer att gå programmet. Din dokumentärfilmsidé är urvalsgrundande. Stipendiet utbetalas av samarbetspartnern i din region.

Ansökan och urval:

Varje region ansvarar för urvalet av sina deltagare. I urvalsprocessen lägger vi fokus på både ditt projekt i utveckling och ditt personliga utvecklingspotential. Vi följer Svenska Filminstitutets mål och strävar efter en jämställd fördelning inom kreativa yrkesroller i film.

Du som bor i Halland söker genom ett personligt brev med ambitionsbeskrivning och beskrivning av dina filmerfarenheter, samt CV. Skicka även projektpresentation för din nästa film samt arbetsprov (gärna länk  till tidigare film). Glöm inte att uppge dina kontaktuppgifter med adress, e-post och telefonnummer!

Mejla din ansökan till filmutvecklare Anna Eriksson:

anna.k.eriksson@regionhalland.se.

Din ansökan och projektpresentationen av din dokumentärfilmidé är urvalsgrundande. I urvalsprocessen tar vi också hänsyn till geografisk spridning, konstnärlig kvalité och tidigare erfarenhet liksom att vi applicerar ett mångfalds- och genusperspektiv.

Deadline: Ansök senast 11:e juni 2018!

Du kommer att få besked om du är antagen senast 1 juli och stipendiet betalas ut först efter första nätverksmötet.

Vem kan söka:

Du är kanske inte fullt etablerad eller ett s k fullfjädrat proffs, men att har ambitionen att arbeta med dokumentärfilm inom en snar framtid. Vi tänker att du gjort en eller flera dokumentärer (korta eller långa) som visats på festival, tv eller bio (eller att du kanske har motsvarande erfarenhet som kan visa ditt engagemang). Varje region kan ha lite olika kriterier för vem som kan söka. Se din regions hemsida för utvecklingsprogrammet.

Sökande från Halland är boende i regionen. Du är över 18 år när du söker. Vi har ingen övre åldersgräns i detta program. Du har en projektbeskrivning på din nästa film och påbörjat arbetet men har inte börjat klippa filmen på allvar. Projekt som kan betraktas som examens- eller skolprojekt kan inte användas i ansökan (du kan ha påbörjat arbetet med din idé under utbildning men projektet får inte vara något som är betygsgrundande eller ett som du åberopar för att få fullgjort din utbildning). Om du går på en filmutbildning nästa termin så ser vi det som att du redan har ett sammanhang med handledning för ditt projekt. Går du däremot annan utbildning utan filmkompetens är du välkommen att söka.

Västra Götalands deltagare söker hos Kultur i Väst

Värmlands deltagare söker hos Josef Nyberg: http://regionvarmland.se

Logotyp för Doc Out West.

Doc Out West är ett resultat av tre regioner i samverkan: Region Halland - Kultur i Halland, Region Värmland och Kultur i Väst/FilmCloud.

Doc Out West genomfördes för första gången 2017. Då var Sara Broos, Ahang Bashi och Karin Ekberg processledare

Dirketlänk till den här sidan: www.regionhalland.se/docoutwest