Filma i Halland

Här hittar du samlat Hallands olika filmutbildningar, filmstöd och filmfestivaler. En sida för inspiration, tips, råd och utbyte. Vi utvecklar, stöder och samordnar i det halländska filmlivet.

Ung person med filmkamera, collage.

Vill du filma i Halland? Här finns många möjligheter till stöd och utveckling för dig som vill utbilda dig och för dig som är professionell filmskapare!

Utbildningar

Katrinebergs filmlinje

Ung person med filmkamera.Filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola är en 1-2 årig filmutbildning. Vår målsättning är att ge breda grundläggande kunskaper i rörlig bild/filmproduktion, så att du ska kunna utforska och närma dig ett personligt berättande som når en publik.

Vi erbjuder möjligheter till fördjupning inom specifika områden av filmproduktion och har ett nära samarbete med skolans skådespelarlinje. Vårt nybyggda filmhus på 600 m2 tillhandahåller inspelningsstudio, ljudstudio, smink-, klass-, grupp- och klipprum samt en biograf med 50 platser och möjlighet till 5.1-ljudmixning.

Vill du veta mer om vår utbildning eller söka till linjen, läs mer på www.regionhalland.se/filmlinjen.

Katrinebergs skådespelarlinje

Har du en stark passion för teater och film? Har du någon gång betraktat skådespelare som har ett äkta och intensivt uttryck och tänkt att så där bra och trovärdig skulle jag också vilja bli? Har du längtat efter att få ägna dig helhjärtat åt skådespeleri under ett helt år? Då är Katrinebergs folkhögskolas Skådespelarlinje rätt för dig!

Sök senast 23 april 2019. Inträdesprov 4-5 maj.

Läs mer på: www.regionhalland.se/skadespelarlinjen 

Sturegymnasiet i Halmstad

Filminspelning, Sturegymnasiet.Spetsutbildning FILM med riksintag. Vi erbjuder dig tre innehållsrika och upplevelsefyllda år vid Sturegymnasiets Estetiska Program Estetik och Media.

Det här är en högskoleförberedande utbildning för dig med ett intresse för film och filmskapande, där du får använda dina färdigheter både praktiskt och teoretiskt. Här kommer du att ha möjlighet att utveckla och öka dina kunskaper inom den rörliga bildens berättande. Du kommer att jobba med allt från idé till färdig produktion i en kreativ miljö med skickliga pedagoger och professionell utrustning. Som en av två spetsutbildningar inom film i Sverige ger vi dig de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi som jobbar med utbildningen har lång teoretisk och praktisk erfarenhet inom området. Våra lokaler är byggda för att ge bästa möjliga produktionsförutsättningar, med bland annat en fullt utrustad film- och tv-studio. Vi samarbetar med Akademin Valand, Göteborgs universitet, samt Region Halland (det regionala utvecklingscentrumet för film och rörlig bild).

Kontakt:

Tomas Bergman, filmlärare
tomas.bergman@halmstad.se

Du kan också boka in ett besök och skugga oss via skolans webbplats:
www.sturegymnasiet.se

Filminspelning, Sturegymnasiet.

Logotyp för Region Halland - Kultur i Halland - Film.Kultur i Halland - Film

Kultur i Halland - Film är en av Sveriges 19 filmregioner. Vi stödjer film och rörlig bild genom stöd till exempelvis produktion, filmutbildning och filmvisningar. Vi arbetar med att skapa mötesplatser och nätverk, stödja projekt, och samordna. Vi vill skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Halland, och att människor och platser i Halland ska speglas genom film och rörlig bild.

Kultur i Halland - Film ingår i det nationella nätverket Filmregionerna, där Sveriges 19 regionala resurscentrum för film är medlemmar. För att bygga nätverk och få verksamheter i regionen att växa och utvecklas samverkar vi med kommuner, skolor, kulturinstitutioner, studieförbund, biografer, kulturutövare, osv.

Bakgrund

I kulturpropositionen 1996 beslutades att filmen skulle ses som en del av den nationella kulturpolitiken. Från och med nu kunde Region Halland satsa på en framtid för de halländska filmarbetarna, fördjupa mediakunskap och skolbio, samt etablera en organisation - Film i Halland - redo att möta en växande kreativ filmindustri. Filmkonsulent var Birgitta Olsson.

2011 samlade Region Halland alla kulturverksamheterna i den gemensamma förvaltningen Kultur i Halland, och Film i Halland blev Kultur i Halland - Film och rörlig bild. Numera ingår Kultur i Halland i förvaltningen Kultur och skola. Region Halland fördelar dels regionala medel, och dels stöd från Statens kulturråd via samverkansmodellen till förvaltningen Kultur och skola. Genom en formulerad Kulturplan utförs utvecklingen på området såväl operativt som strategiskt.

International Youth Media Summit 2017.

Filmstöd

Stöd till film och rörlig bild

Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland.

Professionella filmare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att producera film och rörlig bild av hög kvalitet.

Fokus för stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film och rörlig bild i Halland.

Riktlinjer

  • Stöd kan ges i ett initialt skede eller under någon fas av projektet.
  • Filmen ska i väsentliga delar ha anknytning till Halland: Ämnet, produktionen, producent och upphovspersoner eller medverkande i övrigt.
  • Filmen ska levereras till Kultur i Halland på fysisk media med presstexter och pressbilder. Kultur i Halland ska ha rätt att visa filmen i icke-kommersiella sammanhang.
  • I eftertexter och i marknadsföringsmaterial ska anges att filmen är producerad med stöd av Region Halland.

Utlysning och ansökningsomgångar

  • Första omgången är öppen från den 1 mars med sista ansökningsdag den 1 april. Beslut meddelas i mitten av maj.
  • Andra ansökningsomgången är öppen från den 1 oktober med sista ansökningsdag den 1 november. Beslut meddelas i mitten av december.

Kontakta gärna Kultur i Hallands utvecklare för film och rörlig bild för att diskutera din projektidé.
Anna Eriksson, utvecklare film och rörlig bild, Kultur i Halland. Mobil: 070 871 36 58

Ansök om regionalt stöd till film och rörlig bild.

Resurscentrum Film i Halland

Resurscentrum Film i Halland drivs av Region Halland i samarbete mellan Katrinebergs folkhögskola och Kultur i Halland. Vårt gemensamma mål är att det görs film, visas film och pratas om film – i hela Halland. Genom Resurscentrum Film i Halland kan du testa en idé eller en ny teknik, låna utrustning och fördjupa dina kunskaper inom alla filmområden. Vi arrangerar filmkurser och samarbetar med professionella filmare, nybörjare, kulturskolor, fritidsgårdar, skolor såväl som andra filmregioner. Vårt kontaktnät är lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vill du veta mer, läs mer om Resurscentrum Film i Halland här, eller hör av dig till Annika Westerhult, tel. 073 ­306 00 36.

Studio 114, Filmhuset på Katrineberg. Foto: Alexander Berg.

Ministöd

Ministöd är för dig en mindre slant för att snabbt komma igång med din film. Stödet kan gå till allt möjligt som har med din filmproduktion att göra och det är viktigt att du i ansökan berättar vad stödet ska gå till. Kostnader kan vara förbrukningsvaror, resor, rekvisita, transporter, gage osv.

Ansökan om Ministöd ska innehålla en beskrivning av projektet på max en A4-sida. Bifoga manus och övrig information om vilka resurser du behöver. Maxbelopp att söka är 5000 kr.

Läs mer om Ministöd

Teknikstöd

Filmare kan få teknikstöd och låna professionell utrustning från Resurscentrum Film i Halland. Det finns kamerautrustning, redigering, ljudmix, ljud- och ljusutrustning. Åkvagnar, en glide-cam, Easy Jib samt div. annan kringutrustning.

Filmen ska ha anknytning till Halland: Ämnet, produktionen, producent, upphovspersoner eller medverkande i övrigt. Teknik lånas ut till filmprojekt som inte har kommersiellt syfte.

Fyll i en teknikansökan här.

Filmfestivaler

Vill du tävla med din film? Var med på en av våra filmfestivaler! Det finns tävlingar för alla åldrar och för både erfarna filmare och för dig som just har börjat.

Pristagare i PLAY kortfilmsfestival 2018.

PLAY kortfilmsfestival

PLAY kortfilmsfestival.

Den årliga kortfilmsfestivalen PLAY visar kortfilmer av unga halländska filmare. Alla är välkomna! PLAY är också den regionala uttagningen till Novemberfestivalen, som i sin tur är en arena för ung svensk film och kallas ibland "SM i ung kortfilm". PLAY går av stapeln varje år i september.

Läs mer om PLAY kortfilmsfestival

Noomaraton

Noomaraton. Tävlingen där man gör film på tid!

Noomaraton - Tävlingen där ni gör film på tid! Du och ditt lag har 24 timmar på er - det enda ni får veta är tre platser, tre föremål och ett tema. Noomaraton går av stapeln varje år i september.

Läs mer om Noomaraton i Halland

Filma i Halland

Vill du veta mer om hur vi stöder och arbetar med film och rörlig bild i Halland? Kontakta oss!

Vill du länka till den här sidan, använd gärna länken www.regionhalland.se/film

Du kan också följa vår sida på Facebook.