Hallands sjukhus Halmstad

Hallands sjukhus Halmstad ligger vid Galgberget i Halmstad med utsikt över både stad och hav. Det är ett komplett akutsjukhus som ger specialistvård dygnet runt.

fotograf: Magnus Andersson

På Hallands sjukhus Halmstad arbetar närmare 2 500 personer med att ge specialistsjukvård till invånare i hela Halland.

Sjukvården är en verksamhet i ständig utveckling och förbättring. Sjukhuset arbetar kontinuerligt med kvalitet och verksamhetsutveckling, och har också en omfattande forskningsverksamhet. Sjukhusets kliniker deltar i olika svenska kvalitetsregister för att ligga i framkant inom sina medicinska specialiteter. Sedan 2006 är Hallands sjukhus Halmstad certifierat enligt ISO:s standarder för kvalitet, informationssäkerhet och miljö, som ett av de första offentligt drivna sjukhusen i Sverige.