Halmstadkonferensen 2017

Halmstadkonferensen 22–24 mars 2017, Hotel Tylösand, Halmstad

#Hkonf17

Ska allt finnas på allas bibliotek?

Allas bibliotek.

Illustration: Jonatan KnutDet ska svenska bibliotek vara. Det vill svenska bibliotek vara. Allas. Och vi anstränger oss för att vara inkluderande, inbjudande, varma och generösa. Alla ska trivas. Alla ska känna sig bekväma hos oss. Ingen ska känna sig hotad. Ingen ska känna sig kränkt av innehåll eller tjänster.

Vad innebär detta i praktiken? Kan ett sådant bibliotek finnas? Om vi bara ska tillhandahålla material och tjänster som ingen kan ta anstöt av – vad återstår då?

Och är det egentligen förenligt med en annan del av uppdraget – det om demokrati och allas röst? Biblioteket som en av de platser där filterbubblorna tvingas krocka mot varandra – och kanske brista. Vilken typ av tjänster och material behöver vi för att få olika åsikter att tala med varandra?

Biblioteken som historiskt minne. Ska vi ta bort all litteratur som speglar gamla tiders synsätt? Fördomar och idéer vi idag inte ställer upp på och som vi till exempel vill skydda det uppväxande släktet ifrån.

Och vem ska få representera vem? Vem får skriva om vem?

Dagens kulturdebatt spänner mellan ängslan och välvilja. Vi vill så väl. Vi är så ängsliga att inte vara (politiskt) korrekta, att inte respektera, att inte inkludera att vi väljer bort, sorterar undan och inte pratar om.

Vi vill lyfta bibliotekens kniviga situation. Vi vill påbörja en debatt som ska göra oss starka i vår värdegrund. Som gör att vi med säkerhet kan vara en nutida arena för arbete med demokrati och inkludering samtidigt som vi vågar vara ett historiskt minne med all den obehagliga barlast som finns. Att vi både arbetar med olika grupper och deras rätt att representera sig själva samtidigt som vi visar andra tiders uttryck.

Att vi är öppna, tillåtande, inbjudande och självklara. Och orädda.

Välkommen att delta i en spännande konferens där dessa frågor belyses.

Praktisk information och anmälan 

Program

Fullständigt program kommer i februari 2017!

Bokade föreläsare - fler tillkommer!

  • Majgull Axelsson, en av Sveriges mer välkända och aktade författare. Skapade debatt med boken "Jag heter inte Miriam" eftersom det fanns kritiker och läsare som ansåg att hon inte hade rätt att skriva om en folkgrupp hon inte själv tillhörde.
  • Regina Miežetienė, Deputy at Public library in Siauliali, Cultural ministry of Lithuania. Hon kommer att tala om hur det är att arbeta i en organisation med tydlig statlig styrning (forna Sovjetunionen).
  • Reinert Mithassel, chef för Töyens bibliotek i Oslo kommer att tala om hur man inkluderar unga i bibliotekets verksamhet i en mångkulturell stadsdel.
  • Anne Kristin Undlien, chef för folkbiblioteken i Kristiansand, Norge. Kommer att tala om hur man ska förhålla sig till bibliotekslagen och höger(extrema) gruppers önskan att få använda biblioteken för sina offentliga möten.
  • Maria Källsson, VD Bok & Bibliotek. Om bokmässan och debatten kring tidskriften Nya tider.

Med flera föreläsare.

Om Halmstadkonferensen

Halmstadkonferensen är en nordisk bibliotekskonferens, som anordnas omväxlande i Sverige (Halmstad), Danmark (Århus) och Norge (Bergen). Konferensen riktar sig till alla som arbetar med bibliotek i Norden, statliga, kommunala och regionala politiker, kultur- och bibliotekschefer, bibliotekarier samt skolledare.

Tidigare konferenser

Läs om tidigare Halmstadkonferenser >>