Halmstadkonferensen

Halmstadkonferensen är en nordisk bibliotekskonferens, som anordnas omväxlande i Sverige (Halmstad), Danmark (Århus) och Norge (Bergen).

Konferensen riktar sig till statliga, kommunala och regionala politiker, kultur- och bibliotekschefer, bibliotekarier samt skolledare.

Årets Halmstadkonferens är i Århus 13-14 september 2015 och går under namnet Next Library.

A NEXT LIBRARY® event is an international gathering of forward-thinking library professionals, innovators and decision-makers who are pushing boundaries and making changes that support learning in the 21st century.

Läs mer: www.nextlibrary.net

Information

Frågor om Halmstadkonferensen besvaras av Maria Ehrenberg, telefon 035-17 98 61, e-post: maria.ehrenberg@regionhalland.se

Tidigare konferenser

Läs om tidigare Halmstadkonferenser >>