Halmstadkonferensen

22–24 mars 2017, Hotel Tylösand, Halmstad.

Ska allt finnas på allas bibliotek?

#Hkonf17

Välkommen att delta i en spännande konferens!

Ska allt finnas på allas bibliotek? Nu är programmet klart!

Vi ses i Tylösand 22–24 mars

Den 20 februari 2017 är sista anmälningsdag för att få logi inkluderat i konferenspaketet.

Vi tar därefter emot anmälningar till den 6 mars 2017, men då erbjuds endast konferenspaket utan logi.

Anmäl dig här! 

Program – tider och föreläsare

Alla tider är ungefärliga. Med reservation för ev. ändringar.

Onsdag 22 mars

19.00 Mingelbuffé

Torsdag 23 mars

9.00 Registrering. Kaffe & mingel.

10.00 Inledning: Maria Ehrenberg, regionbibliotekschef och Lovisa Aldrin, ordförande i driftnämnd Kultur och skola, Region Halland.

10.15 Jack Werner, journalist, bloggare och debattör.
Vandringssägner på sociala medier.

11.00 Anne Kristin Undlien, chef för folkbiblioteken i Kristiansand, Norge.
Stormväder 1: Är bibliotekslagen något att hålla sig i när det blåser? Exemplet Kristiansands bibliotek.

11.45 Maria Källsson, VD Bok & Bibliotek.
Stormväder 2: Hur hantera en odemokratisk tidning på en arena där demokrati ska råda? Exemplet Nya Tider.

12.15 Lunch.

13.15 Reinert Mithassel, chef för Töyens bibliotek i Oslo.
Integration i praktiken 1: Biblioteket är vårt - arbete med integration i en mångkulturell del av Oslo.

14.00 Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef och Kajsa Åberg, bibliotekarie.
Integration i praktiken 2: Att ta ställning - Biblioteken i Varberg mot rasism.

14.30 Johanna Hansson, bibliotekschef i Uppsala.
Integration i praktiken 3: Att brottas med uppdraget - att ge plats för människor och åsikter.

15.00–17.00 Lattjo Lajban-lådan, smågrupper.
Kaffe serveras från kl 15.
Återsamling 16.30 för gemensam genomgång.

17.00 och 18.15 Konstrunda för dem som önskar.

19.00 Samling med bubbel.

19.30 Middag.

Fredag 24 mars

9.00 Anna Fåhraeus, lektor i litteraturvetenskap, Högskolan i Halmstad.
Allt hör samman - demokrati och andra begrepp i biblioteksuppdraget.

9.45 Knud Schulz, bibliotekschef på Dokk1 i Århus.
Biblioteket og borgernes ejerskab til samfundet.

10.15 Kaffe

10.45 Jolita Steponaitienė, Chair Lithuanian Librarians' Association.
To be an agent for democracy in a non-democracy: The library in Lithuania during the Soviet Union.

11.15 Ted Hesselbom, chef för Sigtuna museum.
Ni är inte ensamma - normer och kritik även inom museivärlden.

12.00 Majgull Axelsson, författare.
Grader i helvetet - om förtryck och hierarkier bland minoriteter med utgångspunkt från romanen om Miriam.

13.00 Avslutning med gemensam lunch.

Ska allt finnas på allas bibliotek?

Allas bibliotek.

Illustration: Jonatan KnutDet ska svenska bibliotek vara. Det vill svenska bibliotek vara. Allas. Och vi anstränger oss för att vara inkluderande, inbjudande, varma och generösa. Alla ska trivas. Alla ska känna sig bekväma hos oss. Ingen ska känna sig hotad. Ingen ska känna sig kränkt av innehåll eller tjänster.

Vad innebär detta i praktiken? Kan ett sådant bibliotek finnas? Om vi bara ska tillhandahålla material och tjänster som ingen kan ta anstöt av – vad återstår då?

Och är det egentligen förenligt med en annan del av uppdraget – det om demokrati och allas röst? Biblioteket som en av de platser där filterbubblorna tvingas krocka mot varandra – och kanske brista. Vilken typ av tjänster och material behöver vi för att få olika åsikter att tala med varandra?

Biblioteken som historiskt minne. Ska vi ta bort all litteratur som speglar gamla tiders synsätt? Fördomar och idéer vi idag inte ställer upp på och som vi till exempel vill skydda det uppväxande släktet ifrån.

Och vem ska få representera vem? Vem får skriva om vem?

Dagens kulturdebatt spänner mellan ängslan och välvilja. Vi vill så väl. Vi är så ängsliga att inte vara (politiskt) korrekta, att inte respektera, att inte inkludera att vi väljer bort, sorterar undan och inte pratar om.

Vi vill lyfta bibliotekens kniviga situation. Vi vill påbörja en debatt som ska göra oss starka i vår värdegrund. Som gör att vi med säkerhet kan vara en nutida arena för arbete med demokrati och inkludering samtidigt som vi vågar vara ett historiskt minne med all den obehagliga barlast som finns. Att vi både arbetar med olika grupper och deras rätt att representera sig själva samtidigt som vi visar andra tiders uttryck.

Att vi är öppna, tillåtande, inbjudande och självklara. Och orädda.

Välkommen att delta i en spännande konferens där dessa frågor belyses.

Praktisk information och anmälan 

Om Halmstadkonferensen

Halmstadkonferensen är en nordisk bibliotekskonferens, som anordnas omväxlande i Sverige (Halmstad), Danmark (Århus) och Norge (Bergen). Konferensen riktar sig till alla som arbetar med bibliotek i Norden, statliga, kommunala och regionala politiker, kultur- och bibliotekschefer, bibliotekarier samt skolledare.

Arrangörer: Region Halland - Kultur i Halland, Kultur i Väst, Hässleholms stadsbibliotek. Fylkesbiblioteket Hordaland och Aarhus Kommunes Biblioteker.

Tidigare konferenser

Läs om tidigare Halmstadkonferenser >>