Hej Slöjd!

Hur skulle en utställning se ut om barn fick vara med och påverka utformningen? Kan en utställning om slöjd bli en inspiration för barn och unga att börja slöjda?

I satsningen Hej Slöjd! har en utställning skapats av och för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Det är inte vilken utställning som helst - utan en utställning där barnen bestämmer hur det ska se ut och vad som ska hända!

Utställningen visas 1 september till 4 november

Hej Slöjd!Utställningen Hej Slöjd!  visas 1 september till 4 november 2018 på Galleri Hamnmagasinet i Varberg. Det som visas är sex integrerade världar som är slöjdade, konstruerade, ljussatta och formgivna av barnen själva. Välkommen in i Kakungengsland, Fantasi-Zoo, Mästermagisk halm, Kattklubben, Himmelriket och PappersParis!

Utställningen Hej Slöjd! går att besöka 1 september – 4 november 2018 på Galleri Hamnmagasinet i Varberg. Öppettider är torsdag – söndag, 12:00-16:00.

Vernissage lördag den 1 september kl. 12.30.

Är du 6-12 år? Var med och testa på att slöjda!

För barn 6 –12 år finns det en chans att träffa Slöjd och själv testa på något av materialen i en kostnadsfri workshop.

När? Lördagar 8 september–27 oktober 2018. Workshopen startar kl 13.00 och du kan stanna och slöjda tillsammans med oss till kl 15.30 om du vill. Drop in, i mån av plats från kl 14.30.

Workshoppar hålls även på höstlovet vecka 44, måndag–lördag.

Anmäl dig till: emma.c.andersson@regionhalland.se Obs! Begränsat antal platser.

Tema för workshopparna:

 • 22/9 - trä
 • 29/9 - broderi
 • 6/10 - ull
 • 13/10 - plåt
 • 20/10 - halm
 • 27/10 - papper
 • 29/10 - papper
 • 30/10 - halm
 • 31/10 - broderi
 • 1/11 - plåt
 • 2/11 - trä
 • 3/11 - ull

Är du pedagog och vill boka in visning och slöjdstund?

Ladda ner anmälningsformuläret här (PDF-dokument, 241 kB) och skicka till emma.c.andersson@regionhalland.se 

En utställning utformad och skapad tillsammans med barn i Halland

Hej Slöjd! är en treårig satsning från Kultur i Halland – Slöjd där ett samarbete per kommun  genomförts under 2017.

Varje samarbete kretsar kring ett utvalt slöjdmaterial och vilka möjligheter som finns med det. Barnen arbetar tillsammans med utvecklare och barnkulturdesignern Emma Andersson och en professionell yrkesutövare med specialkompetens i det utvalda materialet.

Barnen i fritidsverksamheten på Valhallaskolan i Oskarström skapar i ull med handledning av Erik Torstensson.

Efter samarbetet med barnen i de sex halländska kommunerna kommer föremål, utformningsförslag och programförslag sammanställas till en utställning. Med start 1 september 2018 kommer den att visas på Galleri Hamnmagasinet i Varberg, i samarbete med Varbergs kommun.

Barnen får bestämma tema, vad som visas och varför. Utställningen vänder sig till målgruppen 6-12 år och fokuserar på att upptäcka och leka med slöjdens material. Det ska vara roligt, spännande och tillåtande att besöka utställningen Hej Slöjd!

Barn från Rolfstorps skola i Varbergs kommun har arbetat med trä som material, tillsammans med Lina Envall.

Barnkonventionen som grund för aktiviteterna

Satsningen stödjer sig på barnkonventionens artikel 12, som handlar om barnens rätt att få sin röst hörd, samt artikel 31 som rör barns rätt till lek, vila och fritid. Därför har vi valt skolornas fritidsverksamheter som plattform och barnens delaktighet bygger helt på deras egen fria vilja.

Många av de verksamheter som rör barn planeras av vuxna i samhället. I denna satsning har vi vänt på processen och låtit barnen vara med och påverka den slutprodukt som är till för dem. Målet var också att sprida kunskapen om hur vi vuxna kan låta barnen ta mer plats och arbeta med kreativitet och slöjd i såväl pedagogiska syften som för nöjes skull.

Hej Slöjd! har gjorts i samverkan med skolor och fritidshemsverksamheter på ett sätt som är nytt för Kultur i Halland – Slöjd. Syftet är att skapa en relation med skolorna och förskole- och fritidspedagoger runt om i regionen. De nya kontakter som skapats gör att fler barn och unga kan ta del av den kultur som görs för dem.

 Barnen på Ljungbyskolans fritidsverksamhet i Falkenbergs kommun skapar med broderi som utgångspunkt, handledda av brodösen Emma Ihl.

Ett prövande nytt arbetssätt där tanke, ord och hand väckts till ett experimentellt slöjdande, på barns villkor.

Under våren 2017 besöktes tre fritidshemsverksamheter i Halmstad, Falkenberg och Hylte kommun där hela 260 barn var med och skapade i ull, tyg och papper. Genom att låta barnen delta på fritiden sätter vi upplevelsen i centrum. Under hösten fortsatte slöjdandet i Kungsbacka, Varberg och Laholm, där materialen halm, trä och plåt utforskades. Under fem veckor har varje grupp arbetat fram allt från inspiration till färdigt resultat. Allt som allt har 350 barn medverkat i processen.

I Torups skola, Hylte kommun, arbetade barnen med papper som material tillsammans med Per-Anders Hübner.

Projektledarens och de inbjudna professionellas roll inom denna satsning bygger på att aktivt ta steget bakåt och låta barnen leda processen framåt. Här är vi jämlika medarbetare, bollplank och resurs med kunnande i slöjdmaterialet. Vi ställer frågor kring barnens idéer, form och presentation. Vi ser, lär och undersöker lösningar tillsammans i detta kollektiva verk där barnen är utställningsformgivare och den kreativa motorn. Ett prövande nytt arbetssätt där tanke, ord och hand väckts till ett experimentellt slöjdande, på barns villkor.

I satsningen sker barnens möten med professionell kultur med högsta spets och kvalité där projektledaren och metodutvecklare Emma Andersson, med master i barnkulturdesign från HDK-Göteborg, koordinerat mötena mellan barn och konsthantverkare/slöjdare. Medverkande specialister i satsningen är: Erik Torstensson/ull, Emma Ihl/broderi, Per-Anders Hübner/papper, Anna Fabler/halm, Lina Envall/färskt trä, Karolina Witt/plåt.

Barnen som deltog ifrån Presseskolan, Kungsbacka kommun, arbetade i materialet halm, med stöd av Anna Fabler.

Dokumentation att arbeta vidare med

Satsningen dokumenteras genom text, bild och film vilket kommer sammanställas till ett webbaserat material, tillgängligt för pedagoger och andra som arbetar med barn och skapande. Materialet kan man sedan använda som inspiration för att utforma en miljö tillsammans med barn utifrån barnens perspektiv och önskningar. Genom materialet kan kunskapen spridas och utvecklas om hur barns perspektiv kan användas i utformningen av aktiviteter.

Om Hej slöjd! på andra plattformar

Följ HejSlojd på Instagram

Du kan följa framtagningen av Hej Slöjd! via Instagram under namnet HejSlojd.