Hela Halland läser - lyrik 2016

Utvald författare till Hela Halland läser - lyrik är Ingela Strandberg. Hennes poesi kommer att uppmärksammas i tidningsartiklar och bokcirklar, samt vid besök av författaren på bibliotek i Halland under våren.

Hela Halland läser Ingela Strandberg!

Ingela Strandberg. Foto: Sara Mac KeyIngela Strandberg är en litterär mångsysslare. Men det är som poet hon vunnit prestige och respekt på det nationella planet. Hon föddes 1944 i Grimeton och denna lilla ort har ofta utgjort ett centrum för hennes diktsamlingar. Det lokala och regionala stämmer gärna träff med längtan bort, till något annat, främmande och kanske skrämmande. Samtidigt förblir hon platsen trogen. Och det är där Ingela Strandbergs dikter kan läsas: i brytpunkten mellan trygghet och rastlöshet.

Det är tredje gången Hela Halland läser arrangeras och precis som sist blir det en mängd aktiviteter på biblioteken i Halland. Författaren kommer att besöka bibliotek i Halland under våren för att träffa läsare, läsa lyrik och prata om sitt författarskap. Nytt i Hela Halland läser -lyrik är att det blir ett barnspår som presenteras närmare inom kort, dessutom workshoppar för både unga och vuxna i att skriva poesi, samt en lyriktävling!

Författarframträdanden med Ingela Strandberg

  • Hylte 8/2 kl 15.00, Hylte bibliotek
  • Laholm 16/2 kl 19.00, Laholms stadsbibliotek
  • Halmstad 24/2 kl 19.00, Halmstads stadsbibliotek
  • Falkenberg 2/3 kl 19.00, Falkenbergs bibliotek
  • Varberg 8/3 kl 18.30, Varbergs stadsbibliotek

Ingela Strandbergs författarskap presenteras här av Jan Karlsson:

En lättläst och komplex poet

Ingela Strandberg är en längtans poet. Längtan ut, längtan bort. Det är ingen slump att en av hennes bästa diktsamlingar heter "Väg 153". Den utkom 1991. En av dikterna i den samlingen börjar – med utropstecken – sålunda: "Ta mig till motellet i natt!"

Det är heller ingen slump att en senare samling med en liten blinkning åt Elvis Presley kallas "En för att stanna en för att gå" (2011). I den dikt som givit namn åt titeln heter det så: "Då fick jag syn på mellanrummet och tog mig dit,/ delade mig i två, en för att/ stanna, en för att gå."

Så framstår Ingela Strandberg parallellt som en platsens poet. Det finns ett litet samhälle som heter Grimeton. Där bor hon och där har hon bott, länge. Där, i de trakterna, och ingen annanstans, kan hon – för att citera ur "Lyssnaren" (1997) – längta till "bryggan med de grova brädorna".

I samma bok finns en tvåradig strof: "Jag byter syn med räven./ Vi delar en halv måne."

Vad utmärker ett lyriskt temperament? För den som själv ogärna skriver poesi är det kanske självklarheten i uttrycket. Om ett mod och en självsäkerhet. Om att äga kraften för att skriva också sådant som kan verka vara främmande, flummigt, rentav skrämmande. Och ett musikaliskt gehör.

Ingela Strandberg innefattar allt som krävs för att kallas diktare. Hon är även på ett nationellt plan en av få som i gärningen också vågar utsätta sig för banaliteten. I en samling från 2008, "Bäste Herr Thoreau!", för hon ett poetiskt samtal med författaren till "Skogsliv vid Walden".

Henry David Thoreau är lika lite som Strandberg en ensling eller eremit. Thoreau far till landet för att få syn på staden och samtiden. Vid Walden, en sjö, söker han ingen utopi men ett annat och kompletterande sätt att betrakta världen.

Snarare än avslöjandet av samtidens lågor och plågor är det själva vidvinkeln och dubbelperspektivet som är själva poängen. Som civilisationskritiker är både Thoreau och Strandberg rätt grunda. Men de unnar sig, bägge, ett annat betraktelsesätt. Det gör dem intressanta. Eller som heter i Strandbergs bok: "Jag vill inte övervinna naturen."

Hon vill heller inte, fast det ligger nära till hands, förstöra eller snarare förneka kulturen. Körtlarna må leka och Strandberg framstå som en dålig fånge: "Jag rymmer varje dag/ och kommer aldrig tillbaka." Men det gör hon ju! Hon kommer tillbaka till "dansgolvet av mossvatten/ där ljuset river i klänningen". Hon kommer alltid hem till Grimeton.

Friheten bor granne med tryggheten. Eller om de rentav delar kropp. Och själ.

Den titelmässigt mest emblematiska av Ingela Strandbergs diktsamlingar utkom 2002 och heter "Häger på Stockholms central". Där sammanfaller hennes teman. Där pekar poeten också framåt, mot himlavalven, stjärnbilderna och ett vidgat astronomiskt intresse.

Således är hennes senaste diktsamling, från 2014, betitlad "Den Stora Tystnaden vid Sirius nos". Tidigt i den samlingen läser man om en längtan "till himlavalvets urtystnad". I denna bok – en av författarens finaste och djupaste – står bensinstationen och fyrhjulingarna mot planeterna och stjärnbilderna. Eller rättare sagt: de integreras.

Efter att ha finkammat privatbibliotekets åtta diktsamlingar av Ingela Strandberg tycker jag mig finna en lika lättläst som komplex poet.

/Jan Karlsson

Hela Halland läser för barn

Nytt för 2016 är att det även blir ett barnspår inom Hela Halland läser!

Ola Karlberg, teaterdirektör på dans- musik- och teaterensembeln Big Wind från Göteborg, kommer att presentera en föreställning om och kring Lennart Hellsing och hans poesi för barn. I denna del av Hela Halland läser ingår även Kunsgsbacka bibliotek (Falkenberg avstår dock barnspåret då man där har fullt upp med att bygga ett nytt fint kulturhus!).

Föreställningen riktar sig i första hand till förskolan, men det kan komma att finnas plats även för andra barn. Mer info om tid och plats kommer senare.

Dagens dikt - poesitävling

I årets Hela Halland läser ingår en poesitävling, där en dikt om dagen publiceras i Hallands Nyheter och Hallandsposten. Vågar du ta chansen?

Redan i dag kan du som är folkbokförd i Halland och född senast 2001 skicka in texter på max 1 500 tecken via:

Från den 25 januari till den 13 februari publiceras sedan en dikt per dag på webben och i tidningarna.

Tävlingen Dagens Dikt fortsätter den 15–21 februari när en jury utser tre pristagare bland de 18 publicerade dikterna och läsarna får rösta fram sin favorit (en röst per person).

Vinnaren får en skrivarkurs på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, medan tvåan och läsarnas val får ett presentkort på 1 000 kronor i en bokhandel och trean en fin, inbunden skrivbok gjord av bokbindaren Per-Anders Hübner.

Mer om Hela Halland läser

Läs mer om Hela Halland läser och tävlingen Dagens dikt i Hallands Nyheter (även i Hallandsposten)

Följ Hela Halland läser på Facebook:

Hela Halland läserHela Halland läser 2016 arrangeras av Hallandsposten/Hallands Nyheter och Kultur i Halland - Regionbibliotek, tillsammans med Laholms kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Kungsbacka kommun.

Projektledare i Hela Halland läser 2016 är Lillemor Åkerman lillemor.akerman@varberg.se

Tidigare i Hela Halland läser:

  • Den enögda kaninen av Christoffer Carlsson
  • Springa med åror av Cilla Naumann