Nitton nya psykoterapeuter i psykiatrin

Efter tre terminer är 19 studenter från Psykiatrin Halland klara med sin grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT (steg 1). Studenterna kommer från både vuxenpsykiatrin och BUP och alla blev godkända.

Studenter kbt-utbildning
Övre raden fr v: Anette Jernberg, Ilona Hilmersson, Carin Lilja, Rebecka Eriksson, Karin Johansson, Pia Ahlstrand, Anna Dalén Nygren, Björn Frölich, Maria Kärngren, Olga Deriabina, Monica Palm, Marie Andersson, Helena Rahmn, Markus Andersson (studierektor), Henriette Nielsen, Tadeusz Jarawka, (studierektor) och Anna Ehnvall (rektor).
Främre raden: Maria Öst, Sema Zabit och Margareta Gustavsson.
Saknas på bilden: Jonas Geijer och Tommy Vallgren.
 
 
FÖRELÄSNINGARNA HÖLLS i stor utsträckning av medarbetare inom Psykiatrin Halland, men även externa föreläsare hade bjudits in. Utbildingen är auktoriserad av SFKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier) och har följt dess riktlinjer. Dessutom följer utbildningen Psykiatriska föreningens riktlinjer och tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri.

Stolt och nöjd

Aslak Iversen är verksamhetschef för vuxenpsykiatrins öppenvård i Halland:
   – Jag är stolt och nöjd med att vi har genomfört en så gedigen utbildningsinsats med egna spetskompetenta medarbetare som utbildare, och som riktar sig så tydligt till våra patienters behov, säger han.
   – Jag är också glad vi har ett beslut att göra utbildningen igen, säger han.
   Rektor och examinator har varit Anna Ehnvall och studierektorer Markus Andersson och Tadeusz Jarawka.

Några röster från deltagare:

  • ”Bra urval av föreläsningarnas bredd och gedigen psykiatrisk kunskap.”
  • ”Bra med kontinuerlig integrering av teori och praktisk tillämpning.”
  • ”Nu när kursen är slut faller alla bitar på plats och jag inser hur mycket jag lärt mig och utvecklats. Bra att ha haft patienter samtidigt som kursen pågått.”