Keramikåret 2018

Under året lyfter vi keramiken i Halland och fokuserar på såväl samtida som historiska och förhistoriska perspektiv. Med förankring i lokala lertäkter, traditioner och konstnärskap önskar vi skapa möten, synliggöra och inspirera såväl utövare som publik att möta olika aspekter av keramik.

Keramiksnurra.

Halland är rikt på verksamma keramiker, konsthantverkare och konstnärer som på olika sätt arbetar med leran som utgångspunkt. Flertalet av Hallands verksamma keramiker finns presenterade på:

Var med och synliggör och ta del av keramiken i Halland via Instagram, Facebook och Twitter under taggarna #keramikåret2018 och #keramikihalland

SigilKeramikaktiviteter i samarbete mellan flera aktörer

Under året samarbetar Kultur i Halland/Region Halland och resurscentrum Konst i Halland/Hallands Konstmuseum med Falkenbergs- och Laholms kommun samt Länsstyrelsen i Hallands län för att tillsammans med fria aktörer lyfta den halländska keramiken.

Tillsammans ska vi på olika sätt bjuda in till utställningar, studiebesök, seminarier, utbildningar och workshoppar.

Både Laholm och Falkenberg som varit rika på lertäkter har länge haft en omfattande produktion av keramik. Samtida keramik ses under året i tillfälliga utställningar och permanent på Laholms keramik museum. Arkeologiska keramiska fynd samt keramiksamlingar finns på såväl Hallands Konstmuseum som Hallands Kulturhistoriska museum och detta kommer under året att uppmärksammas.

Se också Konst i Hallands sida om Keramikåret 2018 

Kontakta oss via e-post:

Anne Lang, avdelningschef Konst – Kultur, Region Halland: Anne.Lang@regionhalland.se

Veronica Olofsson, utvecklare Slöjd och Konsthantverk: Veronica.Olofsson@regionhalland.se

Konst i Halland: konstihalland@hallandskonstmuseum.se