Kirurgikliniken Halmstad

Kirurgikliniken tar emot patienter med både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Gemensamt är att de behöver kirurgisk eller onkologisk diagnostik och behandling.

Inom kliniken finns sektionerna övre gastrointestinal-, kolorektal-, bröst-, endokrin-, och kärlkirurgi. Som namnet antyder finns det en onkologisk behandlingsavdelning samt ett palliativt konsultteam (lindrande vård) kopplat till kliniken.Vi ansvarar även för sjukhusets endoskopiska verksamhet(kikarundersökning av mag/tarmkanalen). Behandling och utredning bedrivs både polikliniskt och som slutenvård på vårdavdelning 72 och 83. På avdelning 83 är klinikens akutvårdsavdelning (KAVA) belägen.