Kvinnokliniken Hallands sjukhus Halmstad

Enhet

Telefontider:
  • Måndag–Torsdag 8–11:30
  • Måndag–Torsdag 12:30–15
  • Måndag–Fredag 6–8, Telefonsvarare
  • Fredag 8–12
Besöksadress: Kvinnokliniken Halmstad, 30185 Halmstad
Öppettider:
  • Måndag–Torsdag 7–17
  • Fredag 7–15
Vägbeskrivning:

Huvudentrén, Uppgång L, Plan 3, Hallands sjukhus, Halmstad