MTH Medicinska behandlingshjälpmedel

Enhet

Telefontider:
  • Måndag–Fredag 8–12, helgfri vardag
  • Måndag–Fredag 13–15:30, helgfri vardag
Besöksadress: Lasarettvägen Entré 4B, 30185 Halmstad