Enhet

Vägbeskrivning:

Huvudentrén, ingång 4, följ målpunkt J, Röntgen. Låsta dörrar, kontakt måste tas.