Marcus Vennersten

Fastighetsförvaltare - Ansvarig fastighetsförvaltare för ytterområdena i södra Halland, Plönninge- samt Munkagårdsgymnasiet

Telefon: 035-17 96 95

E-post: Marcus.Vennersten@regionhalland.se

Avdelning: Regionfastigheter

Besöksadress: Fiskaregatan 2, 30290Halmstad

Ort: Halmstad