Inga-Britt Svensson

Registrator - Ansvara för att handlingar/dokument blir diarieförda. Regionstyrelsen, Revisorernas dokumentation

Telefon: 035-17 98 02

E-post: Inga-Britt.Svensson@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad