Stefan Lönn

Avdelningschef - Docent, Med. Dr.

Telefon: 035-13 10 61

E-post: Stefan.Lonn@regionhalland.se

Avdelning: FoU ledning

Besöksadress: HSH Lasarettsvägen, entré 13, 30185Halmstad

Ort: Halmstad