Matilda Örnstedt

Hälso o sjukvårdsstrateg

Telefon: 076-606 46 13

Mobil: 076-606 46 13

E-post: Matilda.Ornstedt@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för uppföljning och analys

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad