Arne Ingemansson

Infrastrukturstrateg

Telefon: 072-987 14 90

E-post: Arne.Ingemansson@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för regional samhällsplanering

Besöksadress: Södra vägen 9, 30180Halmstad

Ort: Halmstad