Irene Åkesson

Medicinsk sekreterare

E-post: Irene.Akesson@regionhalland.se

Avdelning: Medicinkliniken sekretariat Halmstad

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad, 30185Halmstad

Ort: Halmstad