Bodil Carselid

Upphandlare

Telefon: 035-17 98 85

E-post: Bodil.Carselid@regionhalland.se

Avdelning: Regionupphandling

Besöksadress: Skånegatan 59, 30238Halmstad

Ort: Halmstad