Jan Törnell

Infrastrukturstrateg

Telefon: 073-401 14 08

E-post: Jan.Tornell@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för regional samhällsplanering

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad