Åse Allberg

Verksamhetschef/-utveckl

Telefon: 076-769 60 06

E-post: Ase.Allberg@regionhalland.se

Avdelning: Regional utveckling ledning

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad