Ulrika Dahl

Audionom

Telefon: 010-476 19 20

E-post: Ulrika.Dahl@regionhalland.se

Avdelning: Audionommottagningen Varberg

Besöksadress: Hörselvården Hallands sjukhus Varberg, 43281Varberg

Ort: Varberg

Audionom