Anders Hallberg

Ekonomichef

Mobil: 073-037 79 55

E-post: Anders.Hallberg@regionhalland.se

Avdelning: Stab Kultur- och skolförvaltningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad