Nina Mårtensson

Direktör - Tf biträdande regiondirektör

Telefon: 035-13 48 72

Mobil: 070-594 71 88

E-post: Nina.Martensson@regionhalland.se

Avdelning: Ledning

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad