Monica Burell

Kommunikatör - Hallands Sjukhus

Telefon: 035-13 11 31

Mobil: 073-627 90 64

E-post: Monica.Burell@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen Hallands sjukhus

Besöksadress: Lasarettsvägen, 30185Halmstad

Ort: Halmstad