Annalena Gannetoft

Medicinsk sekreterare

Telefon: 035-13 42 32

E-post: Annalena.Gannetoft@regionhalland.se

Avdelning: Kvinnokliniken gemensamt

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad/Varberg, 30185Halmstad

Ort: Halmstad