Maria Hvidberg Müller

Nämndsekreterare

Telefon: 035-13 48 37

Mobil: 076-829 04 61

E-post: Maria.Hvidberg-Muller@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad