Gun-Marie Elofsson Nolensjö

Medicinsk sekreterare

Telefon: 035-13 66 07

E-post: Gun-Marie.Elofsson-Nolensjo@regionhalland.se

Avdelning: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad

Besöksadress: Kvinnokliniken Halmstad, 30185Halmstad

Ort: Halmstad