Amir Baigi

Epidemiolog - PhD. Docent

Telefon: 070-571 58 47

E-post: Amir.Baigi@regionhalland.se

Avdelning: FoU Halland

Besöksadress: HSH Lasarettsvägen, entré 13, 30185Halmstad

Ort: Halmstad