Susanne Sandberg

Servicepersonal

Telefon: 035-16 43 43

Mobil: 070-546 45 14

E-post: Susanne.Sandberg@regionhalland.se

Avdelning: Kostservice Halmstad Serviceteam

Besöksadress: Regionens hus, Södra v.9, 30242Halmstad

Ort: Halmstad