Helena Nilsson

Utbildningssamordnare - Kompetensportalen

Telefon: 035-17 98 32

Mobil: 070-248 65 37

E-post: Helena.Nilsson@regionhalland.se

Avdelning: Löne- och personalservice

Besöksadress: Skånegatan 59, 30238Halmstad

Ort: Halmstad