Anders Hammarsten

Arkivarie - Regionarkivarie

Telefon: 035-13 48 11

E-post: Anders.Hammarsten@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad