Monika Johannesson

Medicinsk sekreterare - ITansvarig, webredaktör, Nuklearmedicin

Telefon: 035-17 43 33

E-post: Monika.Johannesson@regionhalland.se

Avdelning: Nuklearmedicin Halmstad

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad ingång 4 följ skyltningen mot målpunkt C. Hiss till plan 2., 30185Halmstad

Ort: Halmstad