Charlotte Rautenberg

Kurator

Telefon: 035-13 66 43

E-post: Charlotte.Rautenberg@regionhalland.se

Avdelning: Habiliteringen Halmstad

Besöksadress: Lasarettsvägen 2, 30185Halmstad

Ort: Halmstad