Ann-Cristin Lindström

Arkivarie - Regionarkivarie

Telefon: 035-17 96 22

E-post: Ann-Cristin.Lindstrom@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad