Besöksadress: Klinisk Patologi och Cytologi, plan 4, målpunkt H, Länssjukhuset, 30185Halmstad

Ort: Halmstad