Charlotte Hallström Johnsson

Kommunikationsstrateg

Telefon: 070-289 49 62

Mobil: 070-289 49 62

E-post: Charlotte.Hallstrom-Johnsson@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen Hallands sjukhus

Besöksadress: Lasarettsvägen, 30185Halmstad

Ort: Halmstad