Fredrik Sandgren Wisén

Fritidschef - Boende/Fritids Chef

Telefon: 0340-48 09 68

Mobil: 073-334 22 79

E-post: Fredrik.Sandgren-Wisen@regionhalland.se

Avdelning: Boende-Fritids

Besöksadress: Björkängsvägen 25, 43278Tvååker

Ort: Tvååker