Maria Fransson

Samordnare - Regionsekreterare

Telefon: 035-14 62 60

E-post: Maria.Fransson@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad