Besöksadress: Entré 1 Södra, Målpunkt D, Hallands Sjukhus Kungsbacka, Tölövägen 5, 43440Kungsbacka

Ort: Kungsbacka