Martin Engström

Förvaltningschef - Hallands sjukhus

E-post: Martin.Engstrom@regionhalland.se

Avdelning: Sjukhusledningen

Besöksadress: Lasarettsvägen, 30185Halmstad

Ort: Halmstad

Läkare