Vesna Kesar

Administrativ assistent

Telefon: 035-13 42 45

E-post: Vesna.Kesar@regionhalland.se

Avdelning: HR-avdelning

Besöksadress: Södra vägen 5, 30238Halmstad

Ort: Halmstad