Berit Rosenblad

Medicinsk sekreterare - Sektionsansvarig

Telefon: 035-13 18 83

E-post: Berit.Rosenblad@regionhalland.se

Avdelning: Klinisk patologi och cytologi Halland

Besöksadress: Lasarettsvägen, 30185Halmstad

Ort: Halmstad