Erik Knutsson

Ämneslärare folkhögskola - Utbildningsansvarig kontakttolkutbildning

Telefon: 035-22 76 25

E-post: Erik.Knutsson@regionhalland.se

Avdelning: Lärare

Besöksadress: Folkhögskolan i Halmstad, 30232Halmstad

Ort: Halmstad