Patrik Nilsson

Samordnare

Telefon: 073-201 24 55

Mobil: 073-201 24 55

E-post: Patrik.Nilsson@regionhalland.se

Avdelning: Verksamhetsstöd IT

Besöksadress: Södra vägen 5, 30238Halmstad

Ort: Halmstad