Patrik Nilsson

Samordnare

Telefon: 073-201 24 55

Mobil: 073-201 24 55

E-post: Patrik.Nilsson@regionhalland.se

Avdelning: Administrativa avdelningen Regionservice

Besöksadress: Fiskaregatan 2, 30290Halmstad

Ort: Halmstad